A veszélyhelyzethez kapcsolódó tájékoztatások

Rendkívüli tájékoztatás – 2020. március 31.

Itt a sok kérdésre választ adó 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről. Mindenkinek jó olvasást és értelmezést!

Villámgyors érdekérvényesítés és autentikus jogértelmezés

Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a 2020. március 27. napján a Magyar Közlönyben megjelent, a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés r) pontjának értelmezéséért fordult dr. Varga Judit igazságügyi, és dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterekhez.

Az ügyvédség jogi álláspontja szerint a hivatkozott pont szerinti felsorolás az ügyintézés tekintetében csak példálózó jellegű, azaz ennek megfelelően a lakóhely, tartózkodási hely, illetve magánlakás elhagyása a legszükségesebb esetekben – így különösen a büntetőeljárási cselekményeket megelőzően a terhelt és a szabadságkorlátozással járó kényszerintézkedés hatálya alatt nem álló terhelt és védő közötti kommunikáció, végintézkedés, a kiemelten bizalmi jellegű, ügyvédi ellenjegyzéshez kötött szerződések megkötése, a határidőhöz kötött jognyilatkozatok megtétele, valamint az r) pont hatálya alá tartozó más szerv előtt intézendő ügyek intézésében való ügyvédi közreműködésre vonatkozó ügyvédi meghatalmazás adása – az ügyvédi jogi szolgáltatás igénybe vétele céljából a rendelet alapján szintén lehetséges. Ezen jogi álláspontot az egyesített miniszteri álláspontot tartalmazó levelében Gulyás miniszter úr példás gyorsasággal meg is erősített. Köszönet érte!

Aktualizált kirendelt védői lista

A vírus, és az ennek nyomán a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet természetesen az ügyvédi munka mindennapjait is érinti. Az élet azonban nem állhat meg, a büntetőeljárás nyomozati szakaszában továbbra is lesznek olyan eljárási cselekmények, melyek védő jelenléte nélkül nem tarthatóak meg, és melyeknek ez okból való elmaradása rendkívül súlyos következményekkel járhat. Természetesen azt is elfogadjuk, hogy a veszélyhelyzetben joggal és okkal tartanak a kollégák a büntetőeljárásban való személyes megjelenéstől, de ahogy más ágazatokban elvárjuk, hogy legyenek, akik a működés fenntartását biztosítják, úgy az ügyvédségnek is biztosítani kell a büntető igazságszolgáltatás működését – ezen belül a kirendelés intézményét – a várhatóan jelentősen csökkenő mennyiségű ügyben.

A koronavírus elleni védekezés új kihívások elé állította tehát a Budapesti Ügyvédi Kamarát is. A Be. által kötelezően ránk ruházott kirendelt védői feladatok ellátása mellett a kar tagjai egészségének megóvását azonban hangsúlyosan szem előtt kell tartanunk. Ennek érdekében a kirendelt védői névjegyzéket haladéktalanul átstrukturáltuk, és ezzel együtt az ügyeleti kirendelt védői névjegyzék bevezetését ideiglenesen elhalasztottuk. Egy nap alatt 162 kollégánk jelentkezett, akik 65 év alattiak, egészségesnek érzik magukat, az elmúlt hetekben nem jártak rizikófaktort jelentő helyszíneken és kellő elhivatottsággal rendelkeznek ahhoz, hogy kirendelt védői feladatokat lássanak el Budapest területén a nap 24 órájában, a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet idején.

A BÜK továbbra is előlegezi a kirendelési díjakat

Mivel a BÜK a koronavírus járványra tekintettel átmenetileg zárva tart, így az eredeti kirendelt védői díjjegyzékek személyes leadására sincs lehetőség. Postán, vagy elektronikus úton (szolgaltatas@bpbar.hu) tudják benyújtani az előlegezési kérelmüket, melyet a pénzügy a szokásos eljárásrend szerint ellenőriz és készít elő utalványozásra. Ezek alapján a rendkívüli helyzetben pusztán annyi az eltérés, hogy az okiratok és a számlák nem állnak rendelkezésünkre eredeti papír alapú formában, így azokat továbbítani sem tudjuk a BRFK felé.

A járvány terjedésével mindannyiunk élete megnehezült, ezért a BÜK ebben a körben is segíteni kívánja tagjait és továbbra is fenn kívánja tartani a kirendelt védői díj előlegezésének rendszerét, nem beszélve arról, hogy a kirendelt védői rendszer biztosítása szempontjából – amely közös érdekünk – is kulcsfontosságú, hogy aki a jelen helyzetben részt vesz nyomozati cselekményeken, az megkaphassa a díjazását. Mindezek alapján kértük, hogy a BRFK-BÜK szerződés rendelkezéseitől közösen annyiban térjünk el, hogy a BRFK elfogadja, hogy a BÜK a járvány ideje alatt digitális formában küldi meg a díjigényét a BRFK felé, azzal, hogy valamennyi védőt tájékoztatunk arról, hogy az eredeti iratokat és számlát köteles megőrizni és a járvány elmúltát követően a BÜK-ben leadni, melynek elmaradása esetén a következő díjigényéből levonásra kerül az eredeti számla nélkül átvett összeg.

Hasznos segítség: munkáltatói nyilatkozat

Dr. Szabó Gergely kollégánk szellemi termékeként szeretnénk megosztani egy munkáltatói nyilatkozatot a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletre tekintettel.

A rendkívüli ítélkezési szünettel kapcsolatos egyes határozatok hatályban tartásáról döntött az OBH elnöke

A rendkívüli ítélkezési szünettel kapcsolatos egyes határozatok hatályban tartásáról döntött ma az Országos Bírósági Hivatal elnöke, miután a Veszélyhelyzeti Kabinet csütörtökön egyhangúlag erre tett indítványt. Az elnöki intézkedés 60 napig marad hatályban.

A Kormány a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész javaslatára rendelt el rendkívüli ítélkezési szünetet, a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet március 15-én lépett életbe. Ez a jogszabályi rendelkezés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján 2020. március 30. napján hatályát veszti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet azonban a veszélyhelyzet megszűnését megállapító újabb kormányrendelet meghozataláig hatályos, eltérő rendeletalkotás hiányában tehát a veszélyhelyzet 2020. március 30-át követően is változatlanul fennáll.

Az OBH-ban – március közepén – felállított Veszélyhelyzeti Kabinet ezért egyhangúlag azt ajánlotta az Országos Bírósági Hivatal elnökének, hogy a rendkívüli ítélkezési szünettel összefüggő OBHE határozatok – határozott időtartamra – hatályban maradjanak.

Dr. Senyei György határozatában rögzíti azt is, hogy a rendkívüli ítélkezési szünettel együtt hatályban marad a bírósági igazgatási és ügyintézési feladatokról, a peres és peren kívüli ügyekben történő feladatellátásról, az OBH-ba érkező papíralapú iratok kezelésének különleges szabályairól, valamint az iratok elektronikus kezelésének rendjéről, a szolgálati viszonnyal, valamint az igazgatási intézkedésekkel és döntésekkel kapcsolatosan keletkezett kiadmányok elektronikus kézbesítéséről, valamint a törvényszéki elnökök igazgatási tevékenységének vizsgálata tárgyában folyamatban lévő eljárások felfüggesztéséről szóló elnöki határozat is.

Az OBH elnökének határozata ezen az oldalon teljes egészében olvasható.

Rendkívüli tájékoztatás – 2020. március 19.

Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének a veszélyhelyzethez kapcsolódó tájékoztatását, valamint a mai napon dr. Varga Judit miniszter asszonyhoz címzett leveleit az alábbi linkekről tölthetik le.

Dr. Bánáti János levele a Kar tagjaihoz

– Dr. Varga Judit miniszter asszonyhoz címzett levél I.

– Dr. Varga Judit miniszter asszonyhoz címzett levél II.

– Az OBH elnökének 37/2020. (III. 17.) számú határozata a rendkívüli ítélkezési szünet során a peres és peren kívüli ügyekben történő feladatellátásról

Rendkívüli tájékoztatás – 2020. március 18.

A veszélyhelyzet során teendő intézkedésekkel kapcsolatosan a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének 1/2020. (III. 17.) számú határozatát, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöki tájékoztatását, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottságának levelét itt olvashatják.

Rendkívüli tájékoztatás – 2020. március 17.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-ával elrendelt rendkívüli ítélkezési szünet során a peres és peren kívüli ügyekben történő feladatellátásról az Országos Bírósági Hivatal elnöke a mai napon az itt olvasható elnöki intézkedést adta ki.

Az OBH elnökének 36/2020. (III. 16.) számú határozata a Veszélyhelyzeti Kabinet létrehozásáról

Az OBH elnökének 39/2020. (III. 18.) számú határozata a 37/2020. (III. 17.) OBHE határozat módosításáról

Tájékoztató a koronavírus-járvány megelőzése érdekében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által kiadott Intézkedési Tervről

Rendkívüli tájékoztatás – 2020. március 14.

2020. március 14. napján megjelent a Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.).

A zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályok körében a Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Kúria és az OBH elnöke, valamint a legfőbb ügyész javaslatára az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendkívüli ítélkezési szünet elrendeléséről döntött.

A rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a rendelet a kihirdetését követő napon (2020. március 15.) lép hatályba.