Vizsgarend

A tanév végi záróvizsgák eredményes letétele a szakvizsgára bocsátás előfeltétele. Az egyes évfolyamok vizsgarendjét és módszertanát, a vizsgajelentkezés feltételeit és a jelentkezési űrlapokat, valamint az eredményekről történő értesítés módját, az esetleges pótvizsga vizsgarendjét itt tesszük közzé.

További információkért kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a BÜK oktatási ügyekkel megbízott munkatársával, Kamenszky Katalinnal (e-mail: oktatas@bpbar.hu, telefon: 06-1-353-0155/131. mellék).

Az I. évfolyam vizsgái:

 • A záróvizsgákra 9, 11 és 13 órakor kerül sor a következő napokon: 2019. május 27. (hétfő), május 28. (kedd), május 29. (szerda), június 4. (kedd) és június 5. (szerda). 

  A záróvizsga helyszíne a BÜK székházának erre kijelölt helyisége. A vizsgázók a pontos helyszínről érkezésükkor a portán kapnak tájékoztatást.

  Az Oktatási Bizottság a közölt vizsgaidőpont módosítására irányuló kérelemnek csak rendkívüli körülmények igazolása esetén ad helyt. Módosított vizsgaidőpont módosítása kizárt. Kizárólag egy vizsgaidőpontra való jelentkezés lehetséges.

  Az értékelés: 1-35 tesztkérdésre adott helyes válasz: “nem felelt meg”; 36-40 tesztkérdésre adott helyes válasz: “megfelelt”; 41-45 tesztkérdésre adott helyes válasz: “jól megfelelt”; 46-50 tesztkérdésre adott helyes válasz: “kiválóan megfelelt” minősítést ér.

  Jelentkezése ellenére nem bocsátható záróvizsgára az, akinek a 2018-2019-es tanévben igazolatlan hiányzása volt.

  Az, akinek a minősítése “nem felelt meg”, 2019. szeptember 5. és 23. között, erre kijelölt munkanapokon, háromtagú vizsgabizottság előtt szóbeli pótvizsgát tehet. A pótvizsga pontos időpontjáról legkésőbb 2018. szeptember 5-ig elektronikus úton küldünk értesítést. A  pótvizsga díja 10.000 Ft, amelyet a BÜK pénztárába kell befizetni, és a befizetést a pótvizsga-bizottság előtt kell igazolni. A pótvizsga elhalasztása illetve megismétlése nem lehetséges. A Budapesti Ügyvédi Kamara a befizetett pótvizsgadíj visszafizetéséről rendelkezik, ha a pótvizsgázó a záróvizsgán nem jelent meg.

  A vizsgaeredményeket a Budapesti Ügyvédi Kamara legkésőbb 2019. július 15-ig a honlapon, a vizsgázó névének feltüntetése nélkül, a záróvizsgára jelentkezés során használt beiratkozási kóddal teszi közzé.

 • Az Ügyvédiskola I. évfolyama 2018-2019-es tanévzáró vizsgájára (a továbbiakban: záróvizsga) írásbeli formában, feleletválasztós kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltésével kerül sor. A vizsgakérdések a honlapon 2019. május 6. napjától ismerhetőek meg. A közzétett kérdések közül 50 szerepel a tesztlapon. A válaszadásra rendelkezésre álló idő 50 perc.

  A záróvizsgára jelentkezni 2019. április 23. és május 30. között, kizárólag elektronikus úton, az ügyvédjelölt ötjegyű azonosítási kódjával lehet a “Vizsgajelentkezés” menüpontban.

 • I. évfolyam vizsgakérdések 2018-2019.

 • 2019. május 27.

  2019. május 28.

  2019. május 29.

  2019. június 4.

  2019. június 5.

A II. évfolyam vizsgái:

 • Az Ügyvédiskola II. évfolyama esetében a 2018-2019-es tanévben záróvizsgára nem kerül sor.