Előadások

A képzés gyakorlatiassá tétele érdekében mindkét évfolyamon 25-35 fős tancsoportokat alakítunk ki. A csoportbeosztást, a részletes tantervet és az előadások anyagait ezen az oldalon tesszük közzé.

Mindkét évfolyam képzése a Budapesti Ügyvédi Kamara épületében történik (1055 Budapest, Szalay utca 7.). Az előadásokra – az I. évfolyam évnyitó előadásának kivételével – mindkét évfolyam esetében 16 órától 19 óráig kerül sor.

Az alábbi információk a 2018-2019. tanévre vonatkoznak. További információkért kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a BÜK oktatási ügyekkel megbízott munkatársával, Kamenszky Katalinnal (e-mail: oktatas@bpbar.hu, telefon: 06-1-353-0155/131. mellék).

Csoportbeosztás

Mindkét évfolyamon 12 oktatási csoportot indítunk (1-12. csoport). Az évnyitó előadás az I. évfolyamos hallgatók számára 2018. október 2. napján lesz (ún. plenáris előadás) a Budapesti Ügyvédi Kamara Dísztermében. Az 1-6. csoport számára 16:00 és 17:00 óra között, a 7-12. csoport számára pedig 17:30 és 18:30 óra között. Az esetleges eltérésről a csoport tagjait e-mailen tájékoztatjuk, ezért kérjük, hogy az előadást megelőző napon levelezőrendszerükben ellenőrizzék, nem küldtünk-e tájékoztatást esetleges változásról. Kérjük, hogy ezt valamennyi előadás előtt tegyék meg.

A tancsoportok munkáját elsődlegesen a csoport oktatási vezetője szervezi. Az egyes foglalkozások időpontjainak és helyszínének változásáról elsődlegesen a csoport oktatási vezetője ad tájékoztatást. Az esetleges hiányzásokat és azok igazolásait rajta keresztül kell eljuttatni az Oktatási Bizottsághoz.

Előadások időpontja, tematikája

 • AZ ELŐADÁSOK 16 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG TARTANAK!!!

  ELŐADÁSOK
  Az I. évfolyam számára

  1. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 2. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem, az előadás időpontja: 16:00-17:00 óráig)

  2018. október 15. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. október 24. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. november 26. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. december 12. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. január 14. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. január 28. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 11. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. március 1. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. március 11. – Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 13– Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 18. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 2. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem, az előadás időpontja: 16:00-17:00 óráig)

  2018. október 15. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. október 24. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. november 26. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. december 12. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. január 14. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. január 28. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 11. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. március 1. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. március 11. – Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 13– Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 18. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  3. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 2. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem, az előadás időpontja: 16:00-17:00 óráig)

  2018. október 15. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. október 24. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. november 26. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. december 12. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. január 14. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. január 28. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 11. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. március 1. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. március 11. – Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 13– Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 18. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  4. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 2. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem, az előadás időpontja: 16:00-17:00 óráig)

  2018. október 15. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. október 25. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. november 27. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. december 12. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. január 15. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. január 29. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 12. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 26. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. március 11. – Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 13– Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 18. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  5. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 2. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem, az előadás időpontja: 16:00-17:00 óráig)

  2018. október 15. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. október 25. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. november 27. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. december 12. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. január 15. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. január 29. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 12. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 26. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. március 11. – Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 13– Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 18. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  6. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 2. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem, az előadás időpontja: 16:00-17:00 óráig)

  2018. október 15. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. október 25. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. november 27. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. december 12. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. január 15. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. január 29. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 12. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 26. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. március 11. – Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 13– Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 18. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  7. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 2. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem, az előadás időpontja: 17:30-18:30 óráig)

  2018. október 16. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. október 29. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. november 28. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. december 13. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. január 16. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. január 30. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 13. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 27. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. március 12. – Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 14– Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 19. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  8. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 2. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem, az előadás időpontja: 17:30-18:30 óráig)

  2018. október 16. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. október 29. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. november 28. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. december 13. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. január 16. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. január 30. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 13. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 27. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. március 12. – Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 14– Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 19. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  9. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 2. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem, az előadás időpontja: 17:30-18:30 óráig)

  2018. október 16. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. október 29. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. november 28. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. december 13. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. január 16. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. január 30. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 13. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 27. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. március 12. – Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 14– Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 19. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  10. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 2. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem, az előadás időpontja: 17:30-18:30 óráig)

  2018. október 16. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. október 30. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. november 29. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. december 13. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. január 17. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. január 31. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 14. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 28. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. március 12. – Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 14– Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 19. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  11. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 2. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem, az előadás időpontja: 17:30-18:30 óráig)

  2018. október 16. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. október 30. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. november 29. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. december 13. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. január 17. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. január 31. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 14. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 28. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. március 12. – Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 14– Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 19. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

  12. csoport
  (Az előadások – az évnyitó előadás kivételével – 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 2. – Vállalkozás és hivatás, az ügyvédi és a jogtanácsosi kar (az előadás helyszíne: Díszterem, az előadás időpontja: 17:30-18:30 óráig)

  2018. október 16. – Az ügyvédi törvény, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. október 30. – Az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei az új ügyvédi törvényben (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. november 29. – Az ügyvédi megbízás és meghatalmazás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. december 13. – Ügyvédi feladatok és felelősség a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása körében (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. január 17. – Az ügyvéd fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás az új ügyvédi törvény szerint (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. január 31. – Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény, elektronikus kapcsolattartás bíróságokkal, hatóságokkal (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 14. – A jogügyletek biztonsága (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 28. – Az ügyvéd polgári és büntetőjogi felelőssége (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. március 12. – Ügyvédi illemtan (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 14– Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2019. március 19. – EU normák alkalmazása a magyar igazságszolgáltatásban (az előadás helyszíne: Díszterem)

 • AZ ELŐADÁSOK 16 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG TARTANAK!!!

  ELŐADÁSOK
  A II. évfolyam számára

  1. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 8. – Az új polgári perrend, az első fokú eljárás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. november 6. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. november 21. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. december 3. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. január 7. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. január 21. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 4. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 18. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. március 4. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. március 25. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. április 8. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. április 23. – Munkajog (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. május 6. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 8. – Az új polgári perrend, az első fokú eljárás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. november 6. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. november 21. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. december 3. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. január 7. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. január 21. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 4. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 18. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. március 4. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. március 25. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. április 8. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. április 23. – Munkajog (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. május 6. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  3. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 8. – Az új polgári perrend, az első fokú eljárás (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. november 6. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. november 21. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. december 3. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. január 7. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. január 21. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 4. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 18. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. március 4. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. március 25. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. április 8. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. április 23. – Munkajog (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. május 6. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  4. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 9. – Az új polgári perrend, az első fokú eljárás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. november 7. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. november 21. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. december 4. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. január 8. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. január 22. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 5. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 19. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. március 5. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. március 26. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. április 9. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. április 24. – Munkajog (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. május 6. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  5. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 9. – Az új polgári perrend, az első fokú eljárás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. november 7. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. november 21. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. december 4. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. január 8. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. január 22. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 5. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 19. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. március 5. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. március 26. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. április 9. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. április 24. – Munkajog (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. május 6. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  6. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 9. – Az új polgári perrend, az első fokú eljárás (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. november 7. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. november 21. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. december 4. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. január 8. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. január 22. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 5. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 19. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. március 5. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. március 26. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. április 9. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. április 24. – Munkajog (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. május 6. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  7. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 11. – Az új polgári perrend, az első fokú eljárás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. november 8. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. november 22. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. december 5. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. január 9. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. január 23. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 6. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 20. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. március 6. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. március 27. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. április 10. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. április 25. – Munkajog (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. május 7. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  8. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 11. – Az új polgári perrend, az első fokú eljárás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. november 8. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. november 22. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. december 5. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. január 9. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. január 23. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 6. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 20. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. március 6. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. március 27. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. április 10. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. április 25. – Munkajog (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. május 7. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  9. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 11. – Az új polgári perrend, az első fokú eljárás (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. november 8. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. november 22. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. december 5. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. január 9. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. január 23. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 6. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 20. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. március 6. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. március 27. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. április 10. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. április 25. – Munkajog (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. május 7. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  10. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 12. – Az új polgári perrend, az első fokú eljárás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. november 9. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2018. november 22. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. december 6. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. január 10. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. január 24. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 7. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. február 21. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. március 7. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. március 28. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. április 11. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. április 26. – Munkajog (az előadás helyszíne: Protokoll terem)

  2019. május 7. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

  11. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 12. – Az új polgári perrend, az első fokú eljárás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. november 9. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2018. november 22. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. december 6. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. január 10. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. január 24. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 7. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. február 21. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. március 7. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. március 28. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. április 11. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. április 26. – Munkajog (az előadás helyszíne: Tanácsterem)

  2019. május 7. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)

   12. csoport
  (Az előadások 16 órától 19 óráig tartanak!)

  2018. október 12. – Az új polgári perrend, az első fokú eljárás (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. november 9. – Az új polgári perrend, perorvoslatok (az előadás helyszíne: Klub)

  2018. november 22. – A közigazgatási perrendtartás (az előadás helyszíne: Díszterem)

  2018. december 6. – Családjogi kontraktusok és konfliktusok, jogi képviselet a családjogi perben (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. január 10. – Társasági szerződések, ügyvédi közreműködés cégeljárásban (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. január 24. – A bírósági végrehajtás és a végrehajtási perek (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 7. – Tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. február 21. – Ptk. dologi jog, ingatlan-nyilvántartás (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. március 7. – Ügyvédi közreműködés a fizetésképtelenségi eljárásokban (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. március 28. – Büntetőeljárás, védelem (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. április 11. – Ptk., a kártérítés (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. április 26. – Munkajog (az előadás helyszíne: Klub)

  2019. május 7. – Adatvédelem (az előadás helyszíne: Díszterem)