Ingatlan-nyilvántartás: tavalyi iratok elbírálása az új szabályok szerint?

Ez a cikk több mint 6 hónapja készült. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egyes kollégákat a fővárosi földhivatal ügyintézői úgy tájékoztattak, hogy a 2017-ben kelt, de – a harminc napos határidőre figyelemmel – csak 2018-ban benyújtott okiratok esetében is alkalmazni kell azokat a formai követelményeket, amelyeket az Üttv. 2018. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései tartalmaznak. Dr. Réti László, a BÜK elnöke az illetékes főosztályvezetőhöz fordult és kérte az ilyen esetleges gyakorlat megelőzését.

Egy ilyen értelmezés ellentétes lenne a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 15. § (1) bekezdés a) pontjával, amely szerint “[a] jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hatálybalépését követően (…) keletkezett tényekre és jogviszonyokra (…) kell alkalmazni”.

Az adásvételi vagy más szerződést kötő felek közötti jogviszony az okirat aláírásával létrejön, így az okirat alakiságával kapcsolatban – mivel ettől eltérő, átmeneti szabályokat jogszabály nem írt elő – az okirat aláírásakor hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

Erre figyelemmel jogszabályi alap hiányában a KASZ feltüntetését, illetve az Üttv. egyéb formai követelményeit a 2018. január 1. előtt keltezett okiratokkal szemben attól függetlenül nem lehet megkövetelni, hogy azok benyújtására csak 2018. január 1-jét követően került-e sor.

Az elnök arról is tájékoztatta a főosztályvezető asszonyt, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott, az okiratok üres hátoldalainak számozásával és szignóztatásával kapcsolatos, félreérthető jogértelmezést tartalmazó állásfoglalással kapcsolatban egyeztetést kezdeményezett az Igazságügyi Minisztériummal és a Földművelésügyi Minisztériummal.

Kérte, hogy ezen egyeztetések lezárultáig, és remélhetőleg országosan egységes iránymutatás kiadásáig a 2018. január 1-jét követően kelt, nem számozott és nem szignózott üres hátlappal rendelkező okiratokon alapuló eljárás esetében a kérelem esetleges elutasításáról való döntést halasszák el.