Kirendelés

Az ügyvéd kirendelés esetén kirendelt védőként, eseti gondokként, eseti gyámként, ügygondnokként jár el. A területi kamara a kirendelt védőként kirendelhető ügyvédekről jegyzéket vezet.

Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet szerint a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a védő kirendelésével kapcsolatban a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 46. §-ában és 47. §-ában meghatározott feladatok teljesítése érdekében elektronikus kapcsolattartás keretében a Magyar Ügyvédi Kamara útján tartja a kapcsolatot a székhelye szerint illetékes területi ügyvédi kamarával.

A védő kirendelésével kapcsolatos határozatot a Magyar Ügyvédi Kamara biztonságos kézbesítési szolgáltatási címére kell kézbesíteni.

A mindenkor aktuális kirendelési lista (beleértve az ügyeleti rendet is) ezen az oldalon érhető el: https://kirendeles.magyarugyvedikamara.hu/

Figyelem! Ezen az oldalon a nyilvánosság számára csak az ügyvédi KASZ és a név érhető el, egyéb elérhetőségi adat nem.

Tekintse meg:

A pártfogó ügyvédként, eseti gondnokként és ügygondnokként kirendelhető ügyvédek névsorát (frissítve: 2019. augusztus 13.)

A kirendelt védői díjjegyzék mintát (frissítve: 2018. szeptember 3.) [Figyelem! A díjjegyzék mintát védő kollégák állították össze, az eljáró hatóságok eltérő értelmezéseket is alkalmazhatnak!]

A kirendelt védői díjakkal kapcsolatosan megjelent közlemények

 • Kirendelhető ügyvédek jegyzéke: szeptember 4-én frissítjük!

  A kirendelhető ügyvédek jegyzékéről, valamint a kirendelt ügyvédek kijelöléséről szóló 9/2018. (V. 25.) MÜK szabályzat 1.3. e) és f), valamint 1.4. c) és 1.6. db) pontjainak való megfelelés céljából a Budapesti Ügyvédi kamara 2018. szeptember 4-én eltávolítja azok nevét a kirendelhető fővárosi ügyvédek listájáról, akiknek nincs megadott cégkapu elérhetősége, vagy mobiltelefonszáma.

  Ezen adatok közlése ugyanis feltétele a jegyzékben való szereplésnek.

  A kirendelő hatóságok részéről már több olyan visszajelzés érkezett, hogy a megadott vonalas számokon az ügyvédek nem elérhetőek, illetve hogy a kirendelő határozatot a cégkapu hiánya miatt nem tudják elektronikusan kézbesíteni. Az elérhetetlenség a közvetlen oka annak, hogy a Be. 49. §-a alapján a hatóság maga jelöl ki helyettes ügyvédet.

  A kirendelhető védők jegyzékébe és az ügyeleti névjegyzéke (lásd. Szabályzat 4. fejezet) történő fel-, illetve leiratkozások a kirendeltvedo@bpbar.hu e-mail címen kérelmezhetők.

 • Felemelték a kirendelt védői és pártfogói óradíjat

  A Magyar Ügyvédi Kamara hírlevelében jelent meg az örvendetes hír, hogy az Országgyűlés  2015. január 1-től a kirendelt védői és pártfogó ügyvédi óradíjat 5000 forintban állapította meg. Mint emlékezetes, MÜK évek óta ostromolta a kormányzatot az egy évtizede befagyasztott díj többszörözése érdekében. Tavaly dr. Répássy Róbert, idén dr. Patyi Gergely államtitkárok hathatós közbenjárása hozott ezer-ezer forintos eredményt, amit támogatott dr. Lukács László György, Ander Balázs és dr. Gyüre Csaba, a Jobbik képviselőiének beterjesztett indítványa is. Köszönjük! És reméljük, ki is fizetik.
 • 4000 forintra változott a kirendelt védői és a jogi segítői óradíj

  A Magyar Ügyvédi Kamara 10 ezer forintot javasolt, sokáig sanszos volt az 5 ezer, végül a 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény értelmében 2014. január 1. napjától háromezerről négyezer forintra növekedett a kirendelt védők és a jogi segítők óradíja. Előbbi 2004, utóbbi 2007 óta változatlan volt. Köszönjük, de várjuk a folytatást.

 • Kirendelt védők munkadíja: ismét előlegez a Kamara

  2010. december 11. napjától ismét benyújthatók a Kamaránál a rendőri szakban felmerült, határozattal, díjjegyzékkel alátámasztott és szabályszerű, a BRFK nevére kiállított számlával leadott kirendelési díjösszesítések. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók itt is megtekinthetők. A Kamara és a BRFK folytatja a kirendelt védői díj folyósítási rendszerének korszerűsítésére irányuló szakértői megbeszéléseket, amit valószínűleg egy újabb megállapodásban fognak szentesíteni.

 • 2010. október 21. napjáig a Kamara felfüggeszti a kirendelt védői díjak előlegezését

  Annak érdekében, hogy a kirendelt védők rendőri szakban mentesüljenek a kerületi kapitányságok pénztárainál történő időt rabló és nem hatékony megjelenéstől, a Budapesti Ügyvédi Kamara 2003-ban a BRFK-val megegyezett arról, hogy a határozattal leigazolt kirendelt védői díjakat a Kamara pénztárából megelőlegezi és havonta egyszer az összesített számlákat megküldi a BRFK-nak. Ez a mindenkinek hasznos módszer zavartalanul működött 2008-ig. Ekkor már mutatkoztak fizetési lemaradások, melyeket a BRFK – néha a BÜK kormányzati közbenjárásának hatására – le tudott dolgozni. Tavasz óta azonban a hiány olyan méreteket öltött, amelyek lehetetlenné teszik a rendszer működését. Ezért a Kamara kénytelen az október 1. napja után igazolt védői költségek előlegezését felfüggeszteni, mivel a BRFK nem fizet. Az ügyvédség megérti a költségvetés nehéz helyzetét, de az állam helyett nem tud költségeket viselni. Mindazonáltal reméljük, hogy a BRFK olyan helyzetbe kerül, hogy ezt az alapvető alkotmányos jogot érintő intézményt nem fenyegeti további veszély.

  A Kamara a szerződésnek az előlegezésre vonatkozó részét 2010. október 21. napjáig mindenképpen felfüggeszti és amennyiben addig végleges, garanciákat tartalmazó megállapodás nem jön létre, a felfüggesztést mindaddig hatályában tartja, amíg a BRFK fizetőképessége helyre nem áll. Sajnálattal hívjuk fel a kollégák figyelmét arra, hogy mindez a védői kötelezettségek teljesítendőségét nem érinti. A szükségeshez képest az érintett kirendelhető védők számára a későbbiekben esetleg külön értesítést is küldünk.

 • A Budapesti Ügyvédi Kamara elnökének körlevele a kirendelhető védők listáján szereplő kollégák részére

  Komoly a baj a kirendelési díjak kifizetése körül

  A rendőri szakban végzett védői munkáért járó díjat a megyei kapitányságoknak kell kifizetni. A Budapesti Ügyvédi Kamara 2003-ban annak érdekében, hogy a védőknek ne kelljen a néha párszáz, vagy párezer forintos kirendelési díjért a főváros összes kerületi kapitányságát beutazni, megállapodott a BRFK-val arról, hogy minden törvényi kötelezettség nélkül, pusztán az ügyvédek által beadott, a nyomozó által már leigazolt bizonylatok alapján a díjak kifizetését megelőlegezi és azt számára a BRFK utólag megtéríti. A rendszer 2009-ig mindenki megelégedésére működött. Azóta a BRFK a Kamara által már kifizetett összegekkel kapcsolatosan egyre nagyobb késedelembe esett és csak „csöpögtetni tudta” a törlesztéseket. A Kamara elnöke 2010 júliusában jelezte a főkapitánynak a problémát, intézkedését kérve. Mivel szeptember 22. napjára a BRFK halmozott tartozása elérte a 22 millió forintot – ami a szokásos egész évi kirendelési díjnak csaknem a fele –, a Kamara kénytelen volt az előlegezés 2010. október 1. napjával történő megszüntetéséről dönteni, mivel saját forrásaiból (tagdíjakból) ilyen mértékű tehervállalásra nincs lehetősége. Erről a Kamara elnöke levélben tájékoztatta dr. Tóth Tamás főkapitányt, valamint a belügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert.

  Dr. Bánáti János már egyeztetést kezdeményezett a Belügyminisztérium illetékes vezetőinél a helyzet haladéktalan rendezése érdekében. A jövő hét folyamán több személyes találkozóra is sor kerül és reméljük, hogy ezek azonnali megoldást hoznak. Mivel megoldást akarunk és az olcsó hangulatkeltés a védő kollégák érdekét nem szolgálja, ezt a tájékoztatást egyelőre csak az érintett védő kollégáknak, illetve a hasonló problémákkal küzdő területi kamarai elnököknek küldjük ki.

  Mindazonáltal fölös óvatosságból felhívjuk védő kollégáink figyelmét arra, hogy a jelen állás szerint 2010. október 1. után teljesített fővárosi, rendőri szakban végzett kirendelési tevékenységért a díjakat közvetlenül az illetékes rendőrkapitányságok pénztárában kell keressék, ugyanis nem kizárható, hogy a Kamara kénytelen 2010. október 1-től az előlegezési gyakorlatot megszüntetni.

  A Kamara a jogállam működése szempontjából elfogadhatatlannak tartja, hogy a terheltek alkotmányos jogait alapjogi sérelem éri. Ugyancsak elfogadhatatlan és méltánytalan a védők speciális helyzete, akiket hatósági határozattal lényegében ingyen munkára köteleznek. A védői díjak kifizetésének gyakorlati megszüntetése sérti az igazságszolgáltatásban működő hivatásrendek jogegyenlőségét is.

  Tájékoztatjuk a védő kollégákat arról, hogy amennyiben nem tudunk eredményt elérni, a Kamara ebben a kérdésben nem egyszerűen reagálni és tiltakozni kíván, hanem a Magyar Ügyvédi Kamara útján ügyvédi összefogásra szólít fel és kéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, valamint a bírói, ügyészi és rendőri szervezetek támogatását is.

  Mint arra az Alkotmánybíróság is rámutatott, az ügyvédség az igazságszolgáltatás része. Azt sem tartanánk elfogadhatónak, ha a bírák, ügyészek, rendőrök nem kapnák meg fizetésüket. Ugyanakkor hivatásunk alapelveiből fakadóan felkérjük kollégáinkat arra, hogy ebben a rendkívüli helyzetben – határozott véleményünk támogatása mellett – se feledkezzenek meg ügyvédi esküjükről és maradjanak a jogkövetés talaján!

  dr. Réti László

  a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke

 • Törlesztett a BRFK

  A Kamara elnöke levélben emelt panaszt a budapesti rendőr-főkapitánynál a Kamara által előlegezett kirendelt védői díjak megtérítése kapcsán tapasztalt huzamos és jelentős összegű elmaradások miatt.

  A BRFK jelentős összegű törlesztést folyósított, de még mindig 8.000.000 Ft-ot meghaladó lejárt összegű tartozás áll fenn. A Kamara tehát a továbbiakban is előlegezi az igazolt védői díjakat, de folytatja az egyeztetést a rendőri szervekkel annak érdekében, hogy ez, az államot terhelő költség semmilyen mértékben ne terhelje az ügyvédek által fizetett tagdíjakból gazdálkodó köztestületet.